Σύστημα διαχείρισης ποιότητας & ασφάλειας

Ποιότητα & Ασφάλεια

Η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας κρίνεται ουσιώδης και αποτελεί ευθύνη όλων των εμπλεκομένων στον τομέα της υγείας.

Στο Διαγνωστικό μας κέντρο Olympic Diagnostic Piraeus βασική αρχή & δέσμευση της Διοίκησης αλλά και προσπάθεια κάθε στελέχους του είναι να παρέχει στους πελάτες του αξιόπιστα προϊόντα & υπηρεσίες που καλύπτουν πλήρως τις απαιτήσεις τους.

Το Olympic Diagnostic Piraeus από το 2022 έχει λάβει πιστοποίηση ποιότητας ως προς ISO 9001:2015.

Το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ως προς ISO 9001:2015 καλύπτει όλα τα τμήματα του διαγνωστικού κέντρου για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδα Υγείας:

  • Εργαστήριο βιολογικών υλικών
  • Τμήμα απεικονίσεων
  • Τμήμα πυρηνικής ιατρικής
  • Διοικητική υποστήριξη

Δεσμευόμαστε για την συνεχή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας προς τους εξεταζόμενους και την ασφάλεια & υγεία των εργαζομένων μας.