Γιατί να μας επιλέξετε

Βιοπαθολογικό Εργαστήριο

cobas 6000 - Roche

Sysmex CA-1500

Sysmex XN-550

Το Βιοπαθολογικό εργαστήριο του Διαγνωστικού μας Κέντρου διαθέτει τους υπερσύγχρονους αυτόματους αναλυτές ROCHE Ελβετίας.

Αναλυτικότερα:

 • Μοριακό τεστ Covid-19 Real Time PCR- SARS-COV-2
 • Τεστ Αντισωμάτων Covid-19 Elecsys Anti- SARS COV-2 της εταιρίας ROCHE
 • Τεστ Rapid Antigen SARS-COV-2 της εταιρίας ROCHE
 • Μικροβιολογικό
 • Βιοχημικό
 • Αιματολογικό
 • Ορμονολογικό
 • Ανοσολογικό- Ιολογικό
 • Πηκτικότητας, Ηλεκτροφορήσεις
 • Νεοπλασματικοί Δείκτες
 • Αλλεργιολογικό, Επίπεδα Φαρμάκων & Τοξικών Ουσιών
 • Μοριακός Μικροβιολογικός Έλεγχος.