Γιατί να μας επιλέξετε

Ψηφιακός Μαστογράφος Τομοσύνθεσης

HOLOGIC 3 Dimensions
HOLOGIC 3 Dimensions
HOLOGIC 3 Dimensions
HOLOGIC 3 Dimensions
Μαστογραφικός Έλεγχος
Μαστογραφικός Έλεγχος
Μαστογραφικός Έλεγχος
Μαστογραφικός Έλεγχος

HOLOGIC 3 Dimensions

Ο πρώτος που εγκαθίσταται στην Ελλάδα.

Το κέντρο μας για τις εξετάσεις Ψηφιακής Μαστογραφίας διαθέτει τον τελευταίας τεχνολογίας ψηφιακό μαστογράφο HOLOGIC 3 Dimensions  για εκτέλεση High Resolution εξετάσεων τομοσύνθεσης “genius 3D mammography exam”.

Ο Ψηφιακός Μαστογράφος Τομοσύνθεσης HOLOGIC είναι ο πρώτος που εγκαθίσταται στην Ελλάδα και εκτελεί την 3D Genius Mammography examTM μέσω της τεχνικής ανασύνθεσης εικόνας από 3D δεδομένα (Intelligent 2D) με διακριτική ικανότητα στα 70 μικρά, μειωμένη έως 40% δόση ακτινοβολίας έναντι των λοιπών και ταχύτατα εξέτασης μόλις 3,7sec.

Η Μαστογραφία με την διαδικασία Τομοσύνθεσης της Hologic, έχει αποδειχθεί από πολλές επιστημονικές και κλινικές μελέτες ότι ανιχνεύει έως 65% περισσότερους διηθητικούς καρκίνους του μαστού έναντι της απλής ψηφιακής μαστογραφίας.

Για γυναίκες με πυκνούς μαστούς έχει κριθεί από τον FDA των ΗΠΑ ως η μαστογραφία υψηλότερου διαγνωστικού περιεχομένου έναντι της απλής ψηφιακής μαστογραφίας.