Γιατί να μας επιλέξετε

ΚΑΡΔΙΟΑΓΓΕΙΑΚΗ MΑΓΝΗΤΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ

Εγκάρσιος άξονας φυσιολογικού μυοκαρδίου
Εγκάρσιος άξονας φυσιολογικού μυοκαρδίου
Εγκάρσιος άξονας μυοκαρδίου με αμυλοείδωση
Εγκάρσιος άξονας μυοκαρδίου με αμυλοείδωση
Εγκάρσιος άξονας με έμφραγμα μυοκαρδίου
Εγκάρσιος άξονας με έμφραγμα μυοκαρδίου

Cardiovascular Magnetic Resonance (CMR)

Για τη καρδιαγγειακή μαγνητική τομογραφία (CMRI) χρησιμοποιούμε ισχυρό μαγνητικό πεδίο 3Τ, και μέσω ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή παράγονται λεπτομερείς εικόνες των δομών μέσα και γύρω από την καρδιά.

Η μαγνητική τομογραφία καρδιάς χρησιμοποιείται για την ανίχνευση, την παρακολούθηση μιας καρδιακής νόσου και για την αξιολόγηση της ανατομίας και της λειτουργίας της καρδιάς. Βοηθάει σημαντικά στην διερεύνηση παθήσεων που συσχετίζονται με το καρδιαγγειακό σύστημα, την πορεία νόσων που επηρεάζουν τη λειτουργία της καρδίας, την εξέλιξη βλαβών από φλεγμονές καθώς ενδείκνυται σε ασθενείς με καρδιαγγειακή νόσο, που μπορεί να προϋπάρχει  από τη γέννηση τους και καρδιαγγειακές παθήσεις που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Παρότι, δεν πραγματοποιείται με χρήση ιοντίζουσας ακτινοβολίας για την επιτέλεση της εξέτασης (π.χ. αξονική τομογραφία, σπινθηρογράφημα καρδιάς), ωστόσο μπορεί να παρέχει αξιόπιστες εικόνες με υψηλή διακριτική ευκρίνεια των κοιλοτήτων-κόλπων της καρδιάς, των εκβολών των αγγείων, των βαλβίδων και της αιμάτωσης του καρδιαγγειακού συστήματος.

Στο Olympic Diagnostic υπάρχει η δυνατότητα δυναμικού ελέγχου αιμάτωσης του μυοκαρδίου, κατόπιν χορήγησης αδενοσίνης από τον καρδιολόγο με ταυτόχρονη χρήση ειδικών χειρολαβών, πλαστικών σφαιρών χειρός (hand gzip) για την κόπωση της αριστερής κοιλίας. Επίσης μπορούν να εισέλθουν ασθενείς με βηματοδότες, ύστερα από προκαθορισμένο ραντεβού με μηχανικό της εκάστοτε εταιρείας.

Το Olympic Diagnostic διαθέτει ειδικευμένη ομάδα που διεξαγάγει την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας με την παρουσία καρδιολόγου, έμπειρων τεχνολόγων και ακτινοφυσικού αλλά επειδή κατανοεί την έντονη κλειστοφοβία του εξεταζόμενου μπορεί να διεξαχθεί κατόπιν μέθης με παρουσία αναισθησιολόγου.

Στο κέντρο μας η μέθοδος χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:

 • Μελέτη ανατομίας, λειτουργικότητας, χαρακτηρισμού ιστών κoιλιών-κόλπωv
 • Μελέτη συγγεvώv καρδιoπαθειώv
 • Μελέτη καρδιακώv όγκωv πρωτογενών ή μεταστατικών
 • Εκτίμηση παθήσεωv μεγάλωv αγγείωv (αορτή-πνευμονική αρτηρία)
 • Μυοκαρδίτιδα λόγω λοιμωδών, αυτοάνοσων ή τοξικών αιτίων
 • Διάγνωση ισχαιμίας (stress CMR) και βιωσιμότητας μυοκαρδίου (έλεγχος πριν επέμβαση επαναιμάτωσης).
 • Διάγνωση υποκείμενης παθήσεως σε καρδιακή ανεπάρκεια/αρρυθμία.
 • Μελέτη βαλβιδοπαθειών και σταδιοποίηση πριν το χειρουργείο
 • Μελέτη μυοκαρδιοπαθειών (υπερτροφική, διατατική και διηθητικού τύπου), σταδιοποίηση βαρύτητας και έλεγχος φαρμακευτικής αγωγής.
 • Μελέτη καρδιοπάθειας λόγω ογκολογικής αγωγής
 • Μελέτη ρευματολογικών και νευρολογικών περιστατικών με καρδιαγγειακή συμμετοχή