Γιατί να μας επιλέξετε

Εντοπισμένη Βιοψία Μαστού

HOLOGIC 3 Dimensions

Ηologic Αffirm Βreast Βiopsy Guidance System

Στο κέντρο μας πραγματοποιούνται εντοπισμένες βιοψίες μαστού με το ρομποντικό σύστημα Ηologic Αffirm Βreast Βiopsy Guidance System

O καρκίνος του μαστού είναι μία ετερογενής νόσος, με διαφορετικές μοριακές μορφές. H επίτευξη της βέλτιστης θεραπείας εξαρτάται από τον σχεδιασμό εξατομικευμένης θεραπευτικής προσέγγισης για κάθε ασθενή ανάλογα με τον μοριακό τύπο καρκίνου και το στάδιο της νόσου. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, είναι επιθυμητή η ιστολογική ταυτοποίηση των βλαβών προεγχειρητικά, με τη διενέργεια διαδερμικών απεικονιστικά καθοδηγούμενων βιοψιών.

Επίσης είναι σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι είναι αναγκαία η χειρουργική αντιμετώπιση μιας βλάβης δεδομένου ότι τα ευρήματα στις απεικονιστικές εξετάσεις δεν σημαίνουν πάντα κακοήθεια. Το 80% των ευρημάτων αποδεικνύονται καλοήθειες και χρειάζονται μόνο παρακολούθηση (κυρίως οι μικροαποτιτανώσεις).

Πρόκειται για γρήγορες, ασφαλείς και αξιόπιστες, ελάχιστα επεμβατικές πράξεις, που διενεργούνται υπό υπερηχογραφική, στερεοτακτική ή MRI καθοδήγηση, ανάλογα με τον απεικονιστικό τύπο της ύποπτης βλάβης (ογκόμορφες εξεργασίες, συρρέουσες μικροαποτιτανώσεις ή περιοχές ύποπτης πρόσληψης παραμαγνητικής ουσίας αντίστοιχα).

Το κέντρο μας επίσης διαθέτει το μοναδικό ρομποτικό σύστημα βιοψιών μαστού Affirm Hologic. Τα οφέλη είναι πολλαπλά, τόσο για την ασθενή όσο και για τον θεράποντα ιατρό. Η προεγχειρητική διάγνωση παρέχει πολύτιμες πληροφορίες σε περιπτώσεις όπου η ταχεία βιοψία έχει περιορισμούς, για παράδειγμα σε ύποπτες μικροαποτιτανώσεις.

Επιτρέπει τον ασφαλή χαρακτηρισμό των βλαβών, διευκολύνοντας τον ορθό σχεδιασμό χειρουργικής προσέγγισης, για παράδειγμα σε περιπτώσεις πολυεστιακότητας, τις οποίες επιβεβαιώνεται η αναγκαιότητα μαστεκτομής. Η προεγχειρητική επιβεβαίωση κακοήθειας επιτρέπει την ορθή χειρουργική διαχείριση της μασχάλης, με την προβλεπόμενη διαδικασία του λεμφαδένα φρουρού σε περίπτωση κλινικά και απεικονιστικά αρνητικής μασχάλης.

Τέλος, σε ειδικές υποκατηγορίες (τριπλά αρνητικοί καρκίνοι, καρκίνος με ενισχυμένο -amplified- HER2) παρέχονται οι αναγκαίες πληροφορίες για τη μοριακή μορφή της βλάβης, ώστε να γίνει η ενδεδειγμένη νεοεπικουρική θεραπεία προεγχειρητικά.

Συμπερασματικά, οι απεικονιστικά καθοδηγούμενες διαδερμικές βιοψίες μαστού έχουν θέση στην ολοκληρωμένη διαχείριση του καρκίνου του μαστού, παρέχοντας σημαντικές πληροφορίες για την εξατομικευμένη θεραπευτική προσέγγιση, αλλά και στην αποφυγή άσκοπων χειρουργικών επεμβάσεων επί αρνητικού αποτελέσματος.