Γιατί να μας επιλέξετε

Τεστ ανίχνευσης ναρκωτικών, φαρμάκων & αλκοόλ από τρίχες

Το διαγνωστικό κέντρο μας  OLYMPIC DIAGNOSTIC αναβαθμίζει τις υπηρεσίες του, δίνοντας την δυνατότητα διενέργειας τοξικολογικών εξετάσεων  σε δείγματα από ΤΡΙΧΕΣ!

Με την ανάλυση τριχών (κεφαλής και σώματος) μπορούμε να ερευνήσουμε προγενέστερες περιόδους κατανάλωσης και συγχρόνως να προσδιορίσουμε το προφίλ του χρήστη:

 • περιστασιακός χρήστης
 • καθημερινός χρήστης κτλ.

Οι τρίχες της κεφαλής μεγαλώνουν με μέση ταχύτητα περίπου 1 εκατοστό ανά μήνα. Έτσι κάθε 1 εκατοστό τρίχας αντιπροσωπεύει ιστορικό κατανάλωσης ουσιών 1 περίπου μηνός.

ΠΑΚΕΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ:

 • Ανίχνευση Αλκοόλ
 • Ανίχνευση  για Χάπι Βιασμού
 • Ανίχνευση 1 ναρκωτικής ουσίας
 • Ανίχνευση 3 ναρκωτικών ουσιών
 • Ανίχνευση 6 ναρκωτικών ουσιών
 • Ανίχνευση 18 ναρκωτικών & φαρμακευτικών ουσιών
 • Ανίχνευση 71 ψυχοτρόπων ουσιών

ΜΕΘΟΔΟΣ:
Οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με μία ή συνδυασμό των παρακάτω μεθόδων:

 • Σύστημα ανίχνευσης ανοσοφθορισμού με βάση την αρχή της φωτοηλεκτρικής ανίχνευσης
 • Υγρή χρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μαζών (LC-MS/MS)
 • Αέρια χρωματογραφία συζευγμένη με φασματομετρία μαζών (GC-MS/

Οι παραπάνω εξετάσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν για Ιδιωτική ή Δικαστική χρήση.