Γιατί να μας επιλέξετε

Stress Echo

B-Flow είναι μια τεχνική ψηφιακής απεικόνισης για την απεικόνιση της αιμοδυναμικής των αγγείων σε πραγματικό χρόνο. Χρησιμοποιείται μια τεχνική αφαίρεσης που καθιστά ορατές τις αντηχήσεις των σωματιδίων αίματος.

Smart Stress – Ένα αποθηκευμένο στο cache δυναμικό πακέτο παρέχει πρωτόκολλα εξέτασης για το φάρμακο, τον κυλιόμενο τάπητα και το δυναμικό εργομετρικό σύστημα, με διαμορφώσιμα από τον χρήστη πρότυπα και λειτουργία τυχαίας σειράς.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΟΣ GE VIVID S70N

Οι απαιτήσεις στις καρδιολογικές υπερηχογραφικές εξετάσεις είναι υψηλές όπου  τώρα περιλαμβάνουν ένα συνδυασμό  συνηθισμένων & σύνθετων περιπτώσεων όπως επίσης   και περιπτώσεων παρακολούθησης.

Με τον καρδιολογικό υπέρηχο της GE Vivid S70Ν επιτυγχάνουμε τις υψηλότερες απεικονίσεις και ακριβέστερες μετρήσεις. Το μοναδικό λογισμικό πλατφόρμας διαμορφωτή δέσμης  C Sound μας παρέχει την ακρίβεια των εικονοστοιχείων και υψηλής   αξιοπιστίας  διαγνώσεις. Εκτελεί τις πιο δύσκολες σαρώσεις στους ασθενείς με πνευμονοπάθεια, παχύσαρκους και σε ασθενείς σε κρίσιμη κατάσταση.

Τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου διαγνωστικού μηχανήματος είναι τα εξής:

  • Σύγχρονος ψηφιακός υπερηχοκαρδιογράφος Τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ)
  • Απεικόνιση Υψηλής Ευκρινείας καρδιολογικών εξετάσεων Triplex .
  • Δυναμική δοκιμασία κόπωσης Stress Echo με χρήση σκιαγραφικών ..
  • Εκτίμηση και διάγνωση στεφανιαίας νόσου.
  • Εκτίμηση και διάγνωση μεικτών βαλβιδοπαθειών.
  • Κεφαλή 3D Matrix

Το Vivid S70N φέρει καρδιολογικό πρωτόκολλο για την διενέργεια της εξέτασης STRESS ECHO  ( Δυναμική Υπερηχοκαρδιογραφίας)  καθώς και CONTRAST  (Υπερηχοκαρδιογραφία Αντίθεσης).

STRESS ECHO – ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΥΠΕΡΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ

Η εν λόγω εξέταση αφορά μια μορφή εξειδικευμένου τεστ κόπωσης που συνδυάζει ταυτόχρονα το τρίπλεξ καρδιάς με απευθείας και συνεχόμενη παρακολούθηση της κινητικότητας των τοιχωμάτων σε συνθήκες κόπωσης.

Οι συνθήκες αυτές επιτυγχάνονται είτε φαρμακευτικά είτε με φυσική σωματική άσκηση ανάλογα με  την κάθε κλινική περίπτωση.

Η μέθοδος χρησιμοποιείται στη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου, στην εκτίμηση πιθανής  βαλβιδοπάθειας, για  προεγχειρητικό έλεγχο και στην εκτίμηση της διαστολικής δυσλειτουργίας.

Σε σχέση με την κλασική δοκιμασία κόπωσης σε κυλιόμενο τάπητα έχει αρκετά μεγαλύτερη διαγνωστική ακρίβεια που ξεπερνάει το 90% ,ειδικά με τη χρήση του παράγοντα Αντίθεσης (Contrast ) που πρέπει να χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση για εξασφαλίσουμε την καλύτερη ανάλυση.

Συγκριτικά με ανάλογες  εξετάσεις (SPECT, PET, κ.ά.) διαθέτει περισσότερα πλεονεκτήματα για τον ασθενή όπως σύντομο χρόνο διενέργειας ( περίπου 30΄), χαμηλότερο κόστος, ασφάλεια, ενώ παράλληλα είναι οικολογική και το πιο σημαντικό χωρίς Ακτινοβολία διότι βασίζεται σε υπερήχους.