Γιατί να μας επιλέξετε

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

Siemens Heathineers syngo.via

Πρώτοι στην Ελλάδα εγκαταστήσαμε σύστημα τεχνητής νοημοσύνης για την υπηρεσία των διαγνώσεων.

Το syngo.via είναι ένα υπολογιστικό  σύστημα εξειδικευμένης  επεξεργασίας απεικονιστικών εξετάσεων.

Χρησιμοποιείται για την διάγνωση σε όλες τις εξειδικευμένες εξετάσεις αξονικής και μαγνητικής τομογραφίας (μαγνητική καρδιάς, φασματοσκοπία, πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία προστάτη, αξονική τομογραφία θωρακικής αορτής, αξονική στεφανιογραφία, αξονική εντερογραφία κ.α.).

Χρησιμοποιεί τις πλέον σύγχρονες τεχνικές διάγνωσης με τις τελευταίες τεχνολογικές καινοτομίες και την υποστήριξη εξελιγμένων αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης. Εξάγει χρήσιμα γραφήματα και structured reports έπειτα από κάθε εξέταση, ενώ δημιουργεί αυτόματα τρισδιάστατες εικόνες.

  • Διαθέτει εργαλεία αυτόματης και ημιαυτόματης κατάτμησης για την βέλτιστη απεικόνιση της ανατομίας.
  • Ημιαυτόματης διαμόρφωσης των ανατομικών περιοχών σε τομές MPR
  • Αυτόματης εστίασης στο κατάλληλο σημείο της σχετικής ανατομικής περιοχής και γρηγορότερα αποτελέσματα.
  • Αυτόματης δυναμικής κατάτμησης ανατομικών περιοχών
  • Ευκολότερη προετοιμασία για την κάθε περίπτωση και αυτόματη μέτρηση όγκων