Αξονική στεφανιογραφία με πολύ χαμηλή ακτινοβολία.

Παρουσίαση ενδιαφέροντος περιστατικού:

Πρόκειται για 60χρονη κυρία με βάρος 60kg και ύψος 162cm, καπνίστρια, χωρίς σύμπτωμα. Ρυθμός μέχρι 55 παλμοί/λεπτό. Εξέταση με πρόδρομο σκανδαλισμό σε αξονικό τομογράφο Siemens Go-Top 128 τομών. Η εξεταζόμενη έλαβε ενδοφλέβια 45ml Ultravist 370. Η σάρωση χωρίς σκιαγραφικό, περιλάμβανε ολόκληρο το θώρακα. Ο δείκτης ασβεστίου υπολογίστηκε 6 που την τοποθετεί μεταξύ της 50ης και 75ης πληθυσμιακής καμπύλης. Η αξονική στεφανιογραφία ανέδειξε με επιτυχία, σταθερής ποιότητας, μη-στενωτική, υποκλινική νόσο (CAD-RADS 1). Ενδιαφέρον είναι το γεγονός πως η υγιής εξεταζόμενη, έλαβε ελάχιστη ακτινοβόληση και σκιαγραφικό κατά την εξέταση. Τα συνολικά 64 DLP ισοδυναμούν με 1.664mSv ακτινικής επιβάρυνσης (JACC: Cardiovascular Imaging Volume 11, Issue 1, January 2018, Pages 64-74). Ενδεικτικά αναφέρεται πως 1.5mSv είναι η κοσμική ακτινοβολία που επιβαρύνει του κατοίκους ορεινών περιοχών όπως το Collorado. (https://www.radiologyinfo.org/en/info.cfm?pg=safety-xray)

Συγχαρητήρια στην ομάδα του Olympic Diagnostic

Μη-στενωτική πλάκα στον Πρόσθιο Κατιόντα

Πρόσθιος Κατιόντας Κλάδος

Περισπώμενη Αρτηρία

Αμβλύς Επιχείλιος Κλάδος

Μοιραστείτε το άρθρο:

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Εκτύπωση

Δείτε επίσης: